Ngày Trước Chậm Rãi / 从前慢 (Live)

Ngày Trước Chậm Rãi / 从前慢 (Live)