Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi

Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi

Đóng góp bởi

Verse: Hoa đăng như tựa đưa lối Sương phủ mờ đếm tối Ta gặp nhau trong tiết Đông vừa sang Hương em hòa làn gió ngát Khiến lòng anh tươi mát Nhưng dường như là anh và em lỡ duyên vì chẳng nói lời thương Tịch tàng tàng tang tính thương thầm thôi Chẳng có lẽ duyên ta như áng phù vân Để đến lúc kết thân anh chắc chắn nói ra Chorus: Xa tít nơi chân trời Nhưng thật gần em ơi Ngày thương tháng nhớ năm đợi Sẽ mong được cất lời Chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành cần em nghiêng vào vai anh" Lửa với Rơm lâu ngày Thế nào cũng sẽ cháy Đã đến lúc cho em hay chẳng chịu được nữa rồi Trăng kia nửa đắp/ nửa hờ Gối còn chờ duyên em Verse2 Thương em thương hoài không hết Câu chuyện chẳng hồi kết Thêu dệt nên những ý thơ cùng em Thanh xuân tựa một cơn gió Anh sẽ vẫn ở đó Để rằng em sẽ chẳng phải hoang phí xuân thì Vì anh …