Lời bài hát Ngày Em Cưới

Đóng góp bởi

Ngày em hạnh phúc chân bước theo ai Hai tay anh lau giọt lệ ướt vai Ngày mai em sẽ bước lên xe hoa Đến nơi xa lạ lòng anh đau quá Nhìn em cười tươi, nhan sắc vẹn mười Đôi môi thắm tươi trong ngày em cưới Chỉ tiếc rằng ai sánh vai bên em Còn anh chỉ là một người đến sau Nhìn em vui mà lòng anh đau Chỉ biết đứng lui về phía sau Lấy tay lau dòng lệ anh giấu Mắt u sầu nhìn ai đón dâu Kỉ niệm xưa vùi chôn hố sâu Người từng thương giờ bước qua cầu Nỗi đau này liệu em có thấu Của một người thương em bấy lâu Nhìn em cười tươi, nhan sắc vẹn mười Đôi môi thắm tươi trong ngày em cưới Chỉ tiếc rằng ai sánh vai bên em Còn anh chỉ là một người đến sau Nhìn em vui mà lòng anh đau Chỉ biết đứng lui về phía sau Lấy tay lau dòng lệ anh giấu Mắt u sầu nhìn ai đón dâu Kỉ niệm xưa vùi chôn hố sâu Người từng thương giờ bước qua cầu Nỗi đau này liệu em có thấu Của một người thương em bấy lâu Nhìn em vui mà lòng anh đau Chỉ biết đứng lui về phía sau Lấy tay lau dòng lệ anh giấu Mắt u sầu nhìn ai đón dâu Kỉ niệm xưa vùi chôn hố sâu Người từng thương giờ bước qua cầu Nỗi đau này liệu em có thấu Của một người thương em bấy lâu Nỗi đau này liệu em có thấu Của một người thương em bấy lâu