Ngày Đá Đơm Bông

Ngày Đá Đơm Bông

Lời bài hát Ngày Đá Đơm Bông

Đóng góp bởi

Buổi tối ngủ trên đồi
Hỏi hòn đá nhỏ
Con đường nào
Con đường nào dẫn đến
Một dòng sông
Một dòng sông mà em
Vẫn thường ra ngồi giặt áo
Và con đò
Và câu hò theo nước trôi xuôi
Buổi sáng ngồi
Trên rừng hỏi ngàn lá đổ
Con đường nào, con đường
Nào dẫn đến một miền quê
Một miền quê trời hanh nắng
Ruộng khô cằn sỏi đá
Đợi mưa về, đợi mưa về
Cho lúa đơm bông
Ơ hơ hớ quê mình giờ đây
Con sông xưa thuyền
Có xuôi ngược
Ơ hơ hớ kẽo kẹt võng đưa
Ơ hờ hờ tiếng ru ngọt môi
Thương những buổi trưa
Buồn hỏi mình khe khẽ
Con đường nào, con đường nào
Dẫn đến những ngày xưa
Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười
Rung làn tóc trắng
Tre cuối làng
Cầu sau vườn theo gió đong đưa
Buổi sáng hỏi mây trời đi
Hoài có rõ
Con đường nào
Con đường nào dẫn đến
Một ngày vui
Một vui đó bầy chim sáo
Rủ nhau về xây tổ
Mưa sẽ về
Mưa sẽ về cho đá đơm bông
Ơ hơ hớ quê mình giờ đây
Con sông xưa thuyền
Có xuôi ngược
Ơ hơ hớ kẽo kẹt võng đưa
Ơ hờ hờ tiếng ru ngọt môi
Thương những buổi trưa
Buồn hỏi mình khe khẽ
Con đường nào, con đường nào
Dẫn đến những ngày xưa
Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười
Rung làn tóc trắng
Tre cuối làng
Cầu sau vườn theo gió đong đưa
Buổi sáng hỏi mây trời đi
Hoài có rõ
Con đường nào
Con đường nào dẫn đến
Một ngày vui
Một vui đó bầy chim sáo
Rủ nhau về xây tổ
Mưa sẽ về
Mưa sẽ về cho đá đơm bông
Một vui đó bầy chim sáo
Rủ nhau về xây tổ
Mưa sẽ về
Mưa sẽ về cho đá đơm bông