Ngày Đá Đơm Bông

Ngày Đá Đơm Bông

Lời bài hát Ngày Đá Đơm Bông

Đóng góp bởi


Buổi tối ngủ trên đồi
Hỏi hòn đá nhỏ
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến một dòng sông
Một dòng sông
Mà em vẫn
Thường ra ngồi giặt áo
Và con đò
Và câu hò
Theo nước trôi xuôi.
Buổi sáng ngồi trên rừng
Hỏi ngàn lá đổ
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến một miền quê
Một miền quê
Trời hanh nắng
Ruộng khô cằn sỏi đá
Đợi mưa về
Đợi mưa về
Cho lúa đơm... bông.
Ơ... hớ hơ
Quê mình giờ đây
Con sông xưa
Thuyền cáó xuôi ngược
Ơ... hớ hơ
Kẽo kẹt võng đưa
Ơ... hớ hơ
Tiếng ru ngọt môi.
Buổi sáng hỏi mây trời
Bay hoài có rõ
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến một ngày xưa
Ngày xưa đó
Mẹ ra đứng
Cười rung làn tóc trắng
Tre cuối làng
Trầu sau vườn
Theo gió đong đưa.
Thương
Những buổi trưa buồn
Hỏi mình khe khẽ
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến những ngày vui
Ngày vui đó
Bầy chim sáo
Rủ nhau về xây tổ
Mưa sẽ về
Mưa sẽ về
Cho đá ...
Đơm bông...
Ơ... hớ hơ
Quê mình giờ đây
Con sông xưa
Thuyền cá xuôi ngược
Ơ... hớ hơ
Kẽo kẹt võng đưa
Ơ... hớ hơ
Tiếng ru ngọt môi.
Buổi sáng hỏi mây trời
Bay hoài có rõ
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến một ngày xưa
Ngày xưa đó
Mẹ ra đứng
Cười rung làn tóc trắng
Tre cuối làng
Trầu sau vườn
Theo gió đong đưa.
Thương
Những buổi trưa buồn
Hỏi mình khe khẽ
Con đường nào
Con đường nào
Dẫn đến những ngày vui
Ngày vui đó
Bầy chim sáo
Rủ nhau về xây tổ
Mưa sẽ về
Mưa sẽ về
Cho đá ...
Đơm bông...
Ngày vui đó
Bầy chim sáo
Rủ nhau về xây tổ
Mưa sẽ về
Mưa sẽ về
Cho đá ...
Đơm bông...