Ngày Còn Em Bên Tôi

Ngày Còn Em Bên Tôi

Lời bài hát Ngày Còn Em Bên Tôi

Đóng góp bởi

Ngày còn em bên tôi
Đời là xuân
Với vạn câu cười
Ngày còn em bên tôi
Trăm niềm vui
Nhớ thương hờn dỗi
Ngày còn em bên tôi
Ngày còn nghe
Yêu dấu lên ngôi
Tiếng đẹp
Lời êm trên môi
Có gì đẹp hơn em ơi.
Ngày còn em bên tôi
Là còn mơ
Với mộng trong đời
Ngày còn em bên tôi
Trăng còn soi
Bước tôi về tối
Ngày còn em bên tôi
Ngày còn nghe
Câu hát lên khơi
Gió lộng
Chiều ru chơi vơi
Ước mộng
Tìm phút mê đời.
Ngày em ....
Đến bên tôi ...
Lần cuối ....
Mắt lệ nhoà
Tiếng phân ly
Khóc một lần
Cho mãi mãi
Xa nhau từ đây
Thôi hết rồi mơ ước xưa.
Để rồi em xa tôi
Trời vào thu
Lá đổ ngập lòng
Để rồi em xa tôi
Cho mùa đông
Tuyết dâng ngập lối
Còn gì đây em ơi!
Còn lại đây
Trong phút ...
Giây thôi
Giữ đời
Lời cuối cho nhau
Kỷ niệm
Mình thuở ban đầu.
Ngày còn em bên tôi
Là còn mơ
Với mộng trong đời
Ngày còn em bên tôi
Trăng còn soi
Bước tôi về tối
Ngày còn em bên tôi
Ngày còn nghe
Câu hát lên khơi
Gió lộng
Chiều ru chơi vơi
Ước mộng
Tìm phút mê đời.
Ngày em ....
Đến bên tôi ...
Lần cuối ....
Mắt lệ nhoà
Tiếng phân ly
Khóc một lần
Cho mãi mãi
Xa nhau từ đây
Thôi hết rồi mơ ước xưa.
Để rồi em xa tôi
Trời vào thu
Lá đổ ngập lòng
Để rồi em xa tôi
Cho mùa đông
Tuyết dâng ngập lối
Còn gì đây em ơi!
Còn lại đây
Trong phút ...
Giây thôi
Giữ đời
Lời cuối cho nhau
Kỷ niệm
Mình thuở ban đầu.
Giữ đời
Lời cuối cho nhau
Kỷ niệm
Mình thuở.....
Thuở.... ban... đầu......