Ngày Còn Anh Bên Tôi

Ngày Còn Anh Bên Tôi

Lời bài hát Ngày Còn Anh Bên Tôi

Đóng góp bởi

Ngày còn anh bên tôi
Đời là xuân
Với vạn câu cười
Ngày còn anh bên tôi
Trăm niềm vui
Nhớ thương hờn dỗi
Ngày còn anh bên tôi
Ngày còn nghe
Yêu dấu lên môi
Tiếng đẹp
Lời êm trên môi
Có gì đẹp hơn anh ơi
Ngày còn anh bên tôi
Là còn mơ
Với mộng trong đời
Ngày còn anh bên tôi
Trăng còn soi
Bước tôi về tối
Ngày còn anh bên tôi
Ngày còn nghe
Câu hát lên khơi
Gió lộng chiều ru
Chơi vơi
Ước mộng
Tìm phút mê đời
Ngày anh
Đến bên tôi
Lần cuối
Mắt lệ nhoà
Tiếng phân ly
Khóc một lần
Cho mãi mãi
Xa nhau từ đây
Thôi hết rồi
Mơ ước xưa
Để rồi anh xa tôi
Trời vào thu
Lá đổ ngập lòng
Để rồi anh xa tôi
Cho mùa đông
Tuyết dâng ngập lối
Còn gì đâu anh ơi!
Còn lại đây
Trong phút giây thôi
Giữ đời
Lời cuối cho nhau
Kỷ niệm mình
Thuở ban đầu
Ngày anh
Đến bên tôi
Lần cuối
Mắt lệ nhoà
Tiếng phân ly
Khóc một lần
Cho mãi mãi
Xa nhau từ đây
Thôi hết rồi
Mơ ước xưa
Để rồi anh xa tôi
Trời vào thu
Lá đổ ngập lòng
Để rồi anh xa tôi
Cho mùa đông
Tuyết dâng ngập lối
Còn gì đâu anh ơi!
Còn lại đây
Trong phút giây thôi
Giữ đời
Lời cuối cho nhau
Kỷ niệm mình
Thuở ban đầu
Giữ đời
Lời cuối cho nhau
Kỷ niệm mình
Thuở
Ban đầu