Lời bài hát Ngày Buồn

Đóng góp bởi

Còn gì nữa đâu mà
Khóc với sầu
Còn gì nữa đâu mà
Buồn với nhớ
Thôi hết rồi thôi hết
Rồi thôi hết rồi
Ta xa nhau rồi còn
Gì đâu nữa mà mong.
Một mùa ái ân
Mình vui mấy lần
Giờ thì đớn đau
Trọn một số kiếp
Anh nói gì, anh hứa gì,
Anh ước gì
Ôi bao nhiêu lời mặn nồng
Nay gửi về đâu?
Anh ơi tìm đâu ngày xưa
Ngày em chưa biết gì
Lệ sầu chưa ướt hoen mi
Đôi ta cùng mơ ngày
Sau mình chẳng mong sang giàu
Chỉ cần hai đứa bên nhau,
Chỉ cần hai đứa yêu nhau.
Giờ thì cũng yêu mà
Yêu với chồng
Mộng lòng chết theo
Rượu nồng pháo cưới
Thôi hết rồi em đã
Về vui với người
Xa nhau muôn đời buồn
Này giẫm nát hồn tôi.
Một mùa ái ân mình
Vui mấy lần
Giờ thì đớn đau
Trọn một số kiếp
Anh nói gì, anh hứa gì,
Anh ước gì
Ôi bao nhiêu lời mặn
Nồng nay gửi về đâu?
Anh ơi tìm đâu ngày xưa
Ngày em chưa biết gì
Lệ sầu chưa ướt hoen mi
Đôi ta cùng mơ ngày
Sau mình chẳng mong sang giàu
Chỉ cần hai đứa bên nhau,
Chỉ cần hai đứa yêu nhau.
Giờ thì cũng yêu mà
Yêu với chồng
Mộng lòng chết theo
Rượu nồng pháo cưới
Thôi hết rồi em đã
Về vui với người
Xa nhau muôn đời buồn
Này giẫm nát hồn tôi.
Thôi hết rồi em đã
Về vui với người
Xa nhau muôn đời buồn
Này giẫm nát hồn tôi.