Ngày Buồn (Remix)

Ngày Buồn (Remix)

Lời bài hát Ngày Buồn (Remix)

Đóng góp bởi

Trong đêm thâu thiếu hơi ấm
Vòng tay ấm áp ngày nào
Giữa trời đông
Gió se lạnh vào tim anh
Nhắc anh lại
Về một chuyện cũ
Giữa những ngày
Trời đông khuất lối
Đêm nay anh nghe
Tim mình lạnh hơn
Cứ vẫn thế khuya đã hết
Đêm lại về trong đêm
Còn anh suy nghĩ sao chẳng
Ai nói với anh em nơi nào
Ở đâu vẫn thế
Nơi chốn đây anh chờ
Em cũng đã biết khi trong đêm
Ai cũng sợ nỗi đau mất nhau
Dường như ta đã chia phôi
Khi mà ngày em bước đi
Hứa sẽ quay về
Lúc bình mình vừa hé sáng
Rồi niềm tin đó chẳng là gì
Đến nay hình dung em vội tan
Bỏ lại đây nước mắt
Rơi theo màn đêm vắng
Phải chăng hôm ấy em đi
Anh biết mình sẽ mất nhau
Muốn thấy nụ cười
Trên bờ môi em lần cuối
Ngày buồn có hiểu chăng lòng này
Viết chữ chia phôi anh sẽ
Giữ lấy ở trong tim
Là ngày kỷ niệm
Trong đêm thâu thiếu hơi ấm
Vòng tay ấm áp ngày nào
Giữa trời đông
Gió se lạnh vào tim anh
Nhắc anh lại
Về một chuyện cũ
Giữa những ngày
Trời đông khuất lối
Đêm nay anh nghe
Tim mình lạnh hơn
Cứ vẫn thế khuya đã hết
Đêm lại về trong đêm
Còn anh suy nghĩ sao chẳng
Ai nói với anh em nơi nào
Ở đâu vẫn thế
Nơi chốn đây anh chờ
Em cũng đã biết khi trong đêm
Ai cũng sợ nỗi đau mất nhau
Dường như ta đã chia phôi
Khi mà ngày em bước đi
Hứa sẽ quay về
Lúc bình mình vừa hé sáng
Rồi niềm tin đó chẳng là gì
Đến nay hình dung em vội tan
Bỏ lại đây nước mắt
Rơi theo màn đêm vắng
Phải chăng hôm ấy em đi
Anh biết mình sẽ mất nhau
Muốn thấy nụ cười
Trên bờ môi em lần cuối
Ngày buồn có hiểu chăng lòng này
Viết chữ chia phôi anh sẽ
Giữ lấy ở trong tim
Là ngày kỷ niệm
Dường như ta đã chia phôi
Khi mà ngày em bước đi
Hứa sẽ quay về
Lúc bình mình vừa hé sáng
Rồi niềm tin đó chẳng là gì
Đến nay hình dung em vội tan
Bỏ lại đây nước mắt
Rơi theo màn đêm vắng
Phải chăng hôm ấy em đi
Anh biết mình sẽ mất nhau
Muốn thấy nụ cười
Trên bờ môi em lần cuối
Ngày buồn có hiểu chăng lòng này
Viết chữ chia phôi anh sẽ
Giữ lấy ở trong tim
Là ngày kỷ niệm