Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Remix)

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Remix)

Lời bài hát Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Remix)

Đóng góp bởi

Bằng lòng đi em
Về với quê anh
Một cù lao xanh
Một dòng sông xanh
Một vườn cây xanh
Hoa trái đơm hương
Thuyền ai qua sông
Nụ cười mênh mông
Bằng lòng đi em
Anh đón qua cầu
Mùa mưa
Cầu tre dẩu khó
Đưa dâu
Bằng lòng đi em
Dưới mái tranh nghèo
Về đây
Người quê chỉ có
Tấm lòng
Có chiếc xuồng
Ba lá để yêu em
Ôi đóa hoa
Tím trôi líu riu
Dòng sông nước chảy
Líu riu
Anh thấy em
Nhỏ xíu
Nhỏ xíu anh thương
Ôi những đêm
Ngăm trăng
Nhớ em buồn muốn khóc
Mình anh ca
Điệu lý qua cầu
Ôi đóa hoa
Tím trôi líu riu
Dòng sông nước chảy
Líu riu
Anh thấy em
Nhỏ xíu
Nhỏ xíu anh thương
Ôi những đêm
Ngăm trăng
Nhớ em buồn muốn khóc
Mình anh ca
Điệu lý qua cầu
Ôi đóa hoa
Tím trôi líu riu
Dòng sông nước chảy
Líu riu
Anh thấy em
Nhỏ xíu
Nhỏ xíu anh thương
Ôi những đêm
Ngăm trăng
Nhớ em
Buồn muốn khóc
Mình anh ca
Điệu lý qua cầu
Ôi đóa hoa
Tím trôi líu riu
Dòng sông nước chảy
Líu riu
Anh thấy em
Nhỏ xíu
Nhỏ xíu anh thương
Ôi những đêm
Ngắm sông
Nhớ em
Buồn muốn khóc
Mình anh ca
Điệu lý qua cầu
Bằng lòng đi em
Bằng lòng
Bằng lòng đi em
Bằng lòng
Bằng lòng đi em
Bằng lòng
Bằng lòng đi em
Bằng lòng đi
Người yêu nhỏ bé
Khúc dân ca
Bắt cầu anh đến
Bằng lòng đi
Dù nắng dù gió
Khúc dân ca
Điệu lý
Qua cầu