Ngạo Hồng Trần  / 傲红尘

Ngạo Hồng Trần / 傲红尘

Lời bài hát Ngạo Hồng Trần / 傲红尘

Đóng góp bởi

漫天 无边 孤帆在飘 Màntiān wúbiān gū fān zài piāo Tựa cánh buồm lẻ loi phiêu dạt giữa đát trời mênh mông. 独行无依靠 心不是一座孤岛 Dúxíng wú yīkào xīn bùshì yīzùo gūdǎo Hành trình đơn độc, không chốn tựa nương nhưng chốn tâm khảm chẳng phải cô đảo. 转念 变幻 只需要一秒 Zhuǎnnìan bìanhùan zhǐ xūyào yī miǎo Ý niệm chuyển xoay, chỉ cần khoảnh khắc 天地是怀抱 爱才是 Tiāndì shì húaibào ài cái shì Đất trời là hoài bão, nhưng yêu thương mới là 心之解药 Xīn zhī jiě yào Liều thuốc giải cho trái tim. 一双手被你牵着 Yī shuāngshǒu bèi nǐ qiānzhe Đôi tay này bị người dắt bước 就把人间去了烦恼 Jìu bǎ rénjiān qùle fánnǎo Muộn phiền chốn nhân gian cũng liền trôi xa 留下一丝丝情牵梦绕 Líu xìa yīsī sī qíng qiān mèng rào Chỉ lưu lại những sợ tơ tình quấn quanh cõi mộng. 在心里回旋轻佻 Zài xīnlǐ húixúan qīngtiāo Nhè nhẹ lượn bay ở nơi tâm khảm 纵身潜藏红尘一遭 Zòngshēn qían zàng hóngchén yī zāo Buông thả bản thân, náu mình giữa chốn hồng trần. 总有些劫数难逃 Zǒng yǒuxiē jíeshù nán táo Kiếp số cuối cùng vẫn là khó tránh. 一张脸被你看着 Yī zhāng liǎn bèi nǐ kànzhe Gương mặt thu nơi đáy mắt người. 就把人海去了音潮 Jìu bǎ rén hǎi qùle yīn cháo Thủy triều cũng liền lặng tiếng giữa dòng biển người 留下一种种不羁心跳 Líu xìa yī zhǒngzhǒng bùjī xīntìao Chỉ lưu lại trí tim từng nhịp từng nhịp rộn vang. 在梦里喧嚣热闹 Zài mèng lǐ xuānxiāo rènào Mộng cảnh huyên náo vui vầy 难得心里有了依靠 Nándé xīn li yǒule yīkào Trái tim lại khó có được nơi để nương mình 避烦恼 共年少 乐逍遥 Bì fánnǎo gòng níanshào lè xiāoyáo Trốn tránh muộn phiền, cùng tháng năm tiêu dao khoái lạc.