Ngàn Năm Một Kiếp Người (Beat)

Ngàn Năm Một Kiếp Người (Beat)

Lời bài hát Ngàn Năm Một Kiếp Người (Beat)

Đóng góp bởi

Người ơi! Bao kiếp ta luân hồi Giờ ở đây ta mới được gặp nhau Có khi qua trăm nghìn năm tử sinh luân hồi Trăm nghìn năm trong kiếp côn trùng được kiếp người. Cuộc sống có bao lâu sao ta hững hờ Lợi danh hơn thua được mất có nghĩa chi Rồi vô thường đến, rồi vô thường đi Rồi ta còn chi xuôi tay khép mi Hãy cứ cho nhau niềm vui sống trọn kiếp người. Để ta lại thấy, để ta lại nghe Niềm vui từ những yêu thương đã trao Hãy cứ cho đi niềm vui sống trọn kiếp người.