Ngàn Năm Khó Phai

Ngàn Năm Khó Phai

Lời bài hát Ngàn Năm Khó Phai

Đóng góp bởi

Với em tình yêu như giấc mơ khi em gặp anh
Phút giây gần nhau
Em ngỡ chìm sâu trong ánh mắt người
Có anh mà thôi trong trái tim xót xa tình em
Có anh mà thôi trong giấc mơ về ngày mai
Và em sẽ mãi đợi chờ sẽ mãi đợi chờ
Dù cho trôi qua hết những ngày xanh
Tình em như sóng xô bờ sóng biếc xô bờ
Ngày xa anh dâng cao nỗi nhớ
Ngàn năm khó phai một bóng hình
Tình em thiết tha với bao kỷ niệm
Anh mang về đâu thời gian có nhau
Sẽ mãi xa vời một vầng mây xanh
Ngàn năm khó phai lời ru này
Bờ môi ấm ê hương xưa vẫn còn
Yêu anh ngàn năm
Người ơi biết không âm thầm tình em
Với em tình yêu như giấc mơ khi em gặp anh
Phút giây gần nhau
Em ngỡ chìm sâu trong ánh mắt người
Có anh mà thôi trong trái tim xót xa tình em
Có anh mà thôi trong giấc mơ về ngày mai
Và em sẽ mãi đợi chờ sẽ mãi đợi chờ
Dù cho trôi qua hết những ngày xanh
Tình em như sóng xô bờ sóng biếc xô bờ
Ngày xa anh dâng cao nỗi nhớ
Ngàn năm khó phai một bóng hình
Tình em thiết tha với bao kỷ niệm
Anh mang về đâu thời gian có nhau
Sẽ mãi xa vời một vầng mây xanh
Ngàn năm khó phai lời ru này
Bờ môi ấm ê hương xưa vẫn còn
Yêu anh ngàn năm
Người ơi biết không âm thầm tình em
Ngàn năm khó phai một bóng hình
Tình em thiết tha với bao kỷ niệm
Anh mang về đâu thời gian có nhau
Sẽ mãi xa vời một vầng mây xanh
Ngàn năm khó phai lời ru này
Bờ môi ấm ê hương xưa vẫn còn
Yêu anh ngàn năm
Người ơi biết không âm thầm tình em