Ngân Khúc Tiêu Sầu

Ngân Khúc Tiêu Sầu

Lời bài hát Ngân Khúc Tiêu Sầu

Đóng góp bởi

Ngân khúc tiêu sầu
Ta với ta
Trăng thu nhớ người
Nơi cuối trời
Giấc mơ hạnh phúc bên ai
Chốn xưa khắc sâu mối tình
Lững lờ dòng nước trôi xuôi
Duyên đã không thành
Thôi cách xa
Thiên thu chữ tình
Bao nỗi sầu
Tuyết rơi lạnh buốt con tim
Chữ yêu chữ hận muôn đời
Ngàn năm sau
Giấu chôn tình đau
Phong ba bão giông cuộc đời
Yêu đương xóa tan lời thề
Thuyền xưa về nơi bến cũ
Mùa xuân hẹn câu ước thề
Thề bên nhau
Đến muôn đời sau
Tiếng sáo ru tình
Nơi mái tranh
Trăng sao kết tình
Hai mái đầu
Mối duyên nguyệt lão se tơ
Thế gian lắm điều phũ phàng
Niềm yêu thương
Xóa tan sầu vương
Ngân khúc tiêu sầu
Ta với ta
Trăng thu nhớ người
Nơi cuối trời
Giấc mơ hạnh phúc bên ai
Chốn xưa khắc sâu mối tình
Lững lờ dòng nước trôi xuôi
Duyên đã không thành
Thôi cách xa
Thiên thu chữ tình
Bao nỗi sầu
Tuyết rơi lạnh buốt con tim
Chữ yêu chữ hận muôn đời
Ngàn năm sau
Giấu chôn tình đau
Phong ba bão giông cuộc đời
Yêu đương xóa tan lời thề
Thuyền xưa về nơi bến cũ
Mùa xuân hẹn câu ước thề
Thề bên nhau
Đến muôn đời sau
Tiếng sáo ru tình
Nơi mái tranh
Trăng sao kết tình
Hai mái đầu
Mối duyên nguyệt lão se tơ
Thế gian lắm điều phũ phàng
Niềm yêu thương
Xóa tan sầu vương
Mối duyên nguyệt lão se tơ
Thế gian lắm điều phũ phàng
Niềm yêu thương
Xóa tan sầu vương