Ngại Ngùng

Ngại Ngùng

Lời bài hát Ngại Ngùng

Đóng góp bởi

Em đã biết cong môi từ chối
Những điều anh muốn nói
Em đã biết xa lâu thì nhớ
Lần lữa chi mắc cỡ
Ôi nụ cười mắt liếc chua ngoa
Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày
Buồn ba bốn ngày
Em đã biết phố đông nhiều ngõ
Đường yêu đương trắc trở
Ai lắt léo chi từng câu nói
Cho ngày sau nên nỗi
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn năm sáu ngày
Buồn năm sáu ngày
Xưa đội nắng chung đường lá đổ
Tim trai tơ nín thở
Biết bao giờ gặp lại em yêu
Lòng bất chợt buồn thiu
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc
Bỗng tràn đầy trong mắt
Xào xạc đưa chiếc lá bay xa
Ngồi mà nhớ người ta
Anh đã biết yêu đương từ đó
Mà ngại không dám nói
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn
Buồn xong vẫn buồn
Xưa đội nắng chung đường lá đổ
Tim trai tơ nín thở
Biết bao giờ gặp lại em yêu
Lòng bất chợt buồn thiu
Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắc
Bỗng tràn đầy trong mắt
Xào xạc đưa chiếc lá bay xa
Ngồi mà nhớ người ta
Anh đã biết yêu đương từ đó
Mà ngại không dám nói
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn
Buồn xong vẫn buồn
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn
Buồn xong vẫn buồn