Nếu Xuân Này Vắng Anh

Nếu Xuân Này Vắng Anh

Lời bài hát Nếu Xuân Này Vắng Anh

Đóng góp bởi

Xuân đã về anh có hay.
Hoa bướm vui
mùa sum vầy.
Nơi phương trời
anh có nhớ.
Một người luôn
nhắc tên anh,
và mơ duyên lứa đôi.
Nếu xuân về vắng anh.
Ong bướm thôi
dệt duyên lành
Dây tơ chùng
cung lỡ phiếm.
Cho khúc hát ái ân
Từ đây lỡ tơ duyên.
Thu qua Đông tàn,
nàng Xuân mới sang,
muôn sắc hoa huy hoàng.
Xuân này nếu vắng anh.
Lạc bầy chim én bay.
Ngày xuân như Đông buồn.
Nếu xuân này vắng anh.
Như lá khô buồn xa cành.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.
Xuân đã về anh có hay.
Hoa bướm vui
mùa sum vầy.
Nơi phương trời
anh có nhớ.
Một người luôn
nhắc tên anh,
và mơ duyên lứa đôi.
Nếu xuân này vắng anh.
Ong bướm thôi
dệt duyên lành
Dây tơ chùng
cung lỡ phiếm.
Cho khúc hát ái ân
Từ đây lỡ tơ duyên.
Thu qua Đông tàn,
nàng Xuân mới sang,
muôn sắc hoa huy hoàng.
Xuân này nếu vắng anh.
Lạc bầy chim én bay.
Ngày xuân như Đông buồn.
Nếu xuân này vắng anh.
Như lá khô buồn xa cành.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.
Như khung trời
không cánh én,
Mai úa sắc bên hiên,
thì đừng đến Xuân ơi.