Nếu Một Ngày Ta Chán Nhau

Nếu Một Ngày Ta Chán Nhau

Lời bài hát Nếu Một Ngày Ta Chán Nhau

Đóng góp bởi

Nếu một ngày
Em cảm thấy chán anh
Thì hãy nói với anh được không
Anh chẳng sợ cuộc đời kia
Nhiều sóng gió muôn trùng
Anh chỉ sợ
Ngày nào đó ta lạc mất nhau
Ngày hôm nay yêu nhau
Rồi ngày mai ta xa nhau
Đời là thế
Đâu ai biết được ngày sau
Chỉ do ta mà thôi
Đừng đổ lỗi cho ông trời
Hãy vì nhau quan tâm nhau
Để đừng xa nhau
Cuộc đời nhiều lắm
Những soái ca em thường thấy
Liệu họ có
Quan tâm em như là anh
Liệu họ có bên em
Những khi em thấy buồn
Liệu rằng họ có làm được như thế
Đừng chỉ vì một phút yếu lòng
Ta bỏ nhau là sẽ
Không tìm lại được đâu
Ngoài đời không giống phim
Không giống như ngôn tình
Nhưng mà vì em
Anh sẽ làm được hơn thế
Được không
Ngày hôm nay yêu nhau
Rồi ngày mai ta xa nhau
Đời là thế
Đâu ai biết được ngày sau
Chỉ do ta mà thôi
Đừng đổ lỗi cho ông trời
Hãy vì nhau quan tâm nhau
Để đừng xa nhau
Cuộc đời nhiều lắm
Những soái ca em thường thấy
Liệu họ có
Quan tâm em như là anh
Liệu họ có bên em
Những khi em thấy buồn
Liệu rằng họ có làm được như thế
Đừng chỉ vì một phút yếu lòng
Ta bỏ nhau là sẽ
Không tìm lại được đâu
Ngoài đời không giống phim
Không giống như ngôn tình
Nhưng mà vì em
Anh sẽ làm được hơn thế
Được không
Cuộc đời nhiều lắm
Những soái ca em thường thấy
Liệu họ có
Quan tâm em như là anh
Liệu họ có bên em
Những khi em thấy buồn
Liệu rằng họ có làm được như thế
Đừng chỉ vì một phút yếu lòng
Ta bỏ nhau là sẽ
Không tìm lại được đâu
Ngoài đời không giống phim
Không giống như ngôn tình
Nhưng mà vì em
Anh sẽ làm được hơn thế
Được không