Nếu Hai Đứa Mình

Nếu Hai Đứa Mình

Lời bài hát Nếu Hai Đứa Mình

Đóng góp bởi

Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường Thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không hương Nếu hai đứa mình thương nhau Nếu hai đứa mình xa nhau Thì dù mưa xuân với anh vẫn là tuyết đông lạnh lùng Nếu hai đứa mình cung đàn tình duyên lỡ làng Thì dù trăng sáng chỉ là màu trắng khăn tang Nếu hai đứa mình xa nhau Nếu hai đứa mình quên nhau Thì bình minh lên nắng đẹp chan hòa có nghĩa gì đâu ĐK: Người ơi có nhớ hôm nào Tay nắm tay nhau chúng mình vui nói chuyện mai sau Ngờ đâu giữa trời quê hương Có người trông sao ngắm nửa trăng sầu xót thương đời nhau Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường Thì dù đêm tối không làm mờ lối yêu thương Nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhịp đôi tim Thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm Ngờ đâu giữa trời quê hương Có người trông sao ngắm nửa trăng sầu xót thương đời nhau Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường Thì dù đêm tối không làm mờ lối yêu thương Nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhịp đôi tim Thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm Nếu hai đứa mình! Nếu hai đứa mình trọn đời thương nhau!