Nếu Hai Đứa Mình

Nếu Hai Đứa Mình

Lời bài hát Nếu Hai Đứa Mình

Đóng góp bởi

Nếu hai đứa mình
Không về
Cùng chung lối đường.
Thì dù hoa thắm
Chỉ là...
Màu thắm không hương.
Nếu hai đứa mình
Thương nhau
Nếu hai đứa mình
Xa nhau
Thì dù mùa xuân
Với em vẫn là
Tuyết đông lạnh lùng.
Nếu hai đứa mình
Cung đàn...
Tình duyên lỡ làng
Thì dù trăng sáng
Chỉ là...
Màu trắng khăn tang.
Nếu hai đứa mình
Xa nhau
Nếu hai đứa mình
Quên nhau
Thì bình minh lên
Nắng đẹp chan hòa
Có nghĩa... gì đâu.
Người ơi ....
Có nhớ hôm nào
Tay nắm tay nhau
Chúng mình vui
Nói chuyện mai sau.
Ngờ đâu ...
Giữa trời quê hương
Có người trông sao
Ngắm nửa trăng sầu
Xót thương đời nhau.
Nếu hai đứa mình
Đi về cùng chung lối...
Đường
Thì dù đêm tối
Có làm...
Mờ lối yêu thương.
Nếu hai đứa thành
Đôi chim
Chắp đôi cánh nhịp
Đôi tim
Thì dù mưa rơi
Giá lạnh đêm trường
Cũng vẫn dịu êm.
Người ơi ....
Có nhớ hôm nào
Tay nắm tay nhau
Chúng mình vui
Nói chuyện mai sau.
Ngờ đâu ...
Giữa trời quê hương
Có người trông sao
Ngắm nửa trăng sầu
Xót thương đời nhau.
Nếu hai đứa mình
Đi về cùng chung lối...
Đường
Thì dù đêm tối
Có làm...
Mờ lối yêu thương.
Nếu hai đứa thành
Đôi chim
Chắp đôi cánh nhịp
Đôi tim
Thì dù mưa rơi
Giá lạnh đêm trường
Cũng vẫn.. dịu êm.
Nếu hai đứa mình
Nếu hai đứa mình
Trọn đời
Thương nhau