Nếu Em Được Lựa Chọn

Nếu Em Được Lựa Chọn

Lời bài hát Nếu Em Được Lựa Chọn

Đóng góp bởi

Nếu bây giờ
Được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh
Như ngày xưa
Nếu bây giờ
Được chọn lựa
Điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ
Như em từng mơ
Vẫn mơ rằng
Trọn đời nay yêu anh mãi
Dù có tiếp nối
Những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng
Trọn đời này em trao đến ai
Vì tình yêu trong em
Sẽ mãi
Không bao giờ phai
Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã
Dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu
Muôn khó khăn
Và đôi khi
Em biết
Em không được may mắn
Chẳng cần bận tâm
Hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó
Sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì
Cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng
Chẳng hề phung phí
Và nếu bây giờ em đây
Được nói
Một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới
Là ngày sau cuối
Và nếu bây giờ em đây
Được chết một lần
Chết cho tình yêu
Sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ
Em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết
Em luôn hằng yêu anh..
Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã
Dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu
Muôn khó khăn
Và đôi khi
Em biết
Em không được may mắn
Chẳng cần bận tâm
Hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó
Sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì
Cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng
Chẳng hề phung phí
Và nếu bây giờ em đây
Được nói
Một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới
Là ngày sau cuối
Và nếu bây giờ em đây
Được chết một lần
Chết cho tình yêu
Sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ
Em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết
Em luôn hằng yêu anh..
Và nếu bây giờ em đây
Được nói
Một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ
em muốn xa rời
Dù ngày mai tới
Là ngày sau cuối
Và nếu bây giờ em đây
Được chết một lần
Chết cho tình yêu
Sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ
Em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết
Em luôn hằng
yêu anh..