Nếu Em Được Lựa Chọn

Nếu Em Được Lựa Chọn

Lời bài hát Nếu Em Được Lựa Chọn

Đóng góp bởi

Và nếu bây giờ em đây được nói một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời!
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối.
Và nếu bây giờ em đây được chết một lần.
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh
Nếu bây giờ đươc chọn lựa một lần nữa..
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa.
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ.
Thì em tin, em vẫn mơ như em từng mơ.
Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi..
Dù có tiếc núôi những đắng cay cho ngày mai.
Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến anh
Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai
Bởi vì một khi em đã yêu,
là con tim em đã dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn,
và đôi khi em biết em không được may mắn..
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì??
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi,
sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí
Và nếu bây giờ em đây được nói một lời
Nói..em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời!
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối.
Và nếu bây giờ em đây được chết một lần.
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh....
Bởi vì một khi em đã yêu,
là con tim em đã dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn,
và đôi khi em biết em không được may mắn..
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì??
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi,
sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí...
Và nếu bây giờ em đay được nói một lời
Nói..em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời!
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối.
Và nếu bây giờ em đây được chết một lần.
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh....
Và nếu...Và nếu...
Và nếu bây giờ em đây được nói một lời
Nói..em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời!
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối.
Và nếu bây giờ em đây được chết một lần.
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh