Nếu Em Được Chọn Lựa

Nếu Em Được Chọn Lựa

Lời bài hát Nếu Em Được Chọn Lựa

Đóng góp bởi

Nếu bây giờ
Được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ
Vẫn yêu anh như ngày xưa
Nếu bây giờ
Được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ
Như em từng mơ
Vẫn mơ rằng
Trọn đời này yêu anh mãi
Dù có tiếc nuối
Những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng
Trọn đời này em trao đến ai
Vì tình yêu trong em sẽ mãi
Không bao giờ phai
Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã
Dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em
Không được may mắn
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó
Sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng
Chẳng hề phung phí
Và nếu bây giờ em đây
Được nói một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối
Và nếu bây giờ em đây
Được chết một lần
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết
Em luôn hằng yêu anh
Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã
Dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em
Không được may mắn
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó
Sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng
Chẳng hề phung phí
Và nếu bây giờ em đây
Được nói một lời
Nói em còn yêu mãi một người
Chẳng có bao giờ em muốn xa rời
Dù ngày mai tới là ngày sau cuối
Và nếu bây giờ em đây
Được chết một lần
Chết cho tình yêu sẽ bất tận
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết
Em luôn hằng yêu anh
Chẳng có bao giờ em thấy ân hận
Chỉ cần anh biết
Em luôn hằng yêu anh