Nếu Chúa Là

Nếu Chúa Là

Lời bài hát Nếu Chúa Là

Đóng góp bởi

Nếu Chúa là mặt trời
Con mong làm trái đất
Nếu Chúa là trái đất
Con muốn làm vầng trăng
Làm vầng trăng
Xoay quanh trái đất
Làm trái đất
Xoay quanh mặt trời
Chúa ơi!
Từng phút giây hồn ngất ngây
Lòng đắm say
Hướng về Chúa đây
Nếu Chúa là mẹ hiền
Con mong làm em bé
Nếu Chúa là suối mát
Con muốn làm đàn nai
Làm đàn nai
Luôn mong suối mát
Làm em bé
Luôn mong mẹ hiền
Chúa ơi!
Từng phút giây hồn ngất ngây
Lòng đắm say
Hướng về Chúa đây
Nếu Chúa là ngọn triều
Con mong làm chiếc bách
Nếu Chúa là cánh gió
Con muốn làm làn mây
Làm làn mây
Trôi theo cánh gió
Làm chiếc bách
Trôi theo ngọn triều
Chúa ơi!
Từng phút giây hồn ngất ngây
Lòng đắm say
Hướng về Chúa đây
Nếu Chúa là bụi hồng
Con mong làm cánh bướm
Nếu Chúa là khóm cúc
Con muốn làm bầy ong
Làm bầy ong
Say hương khóm cúc
Làm cánh bướm
Say hương bụi hồng
Chúa ơi!
Từng phút giây hồn ngất ngây
Lòng đắm say
Hướng về Chúa đây
Chúa ơi!
Từng phút giây hồn ngất ngây
Lòng đắm say
Hướng về Chúa đây
Chúa ơi!
Từng phút giây hồn ngất ngây
Lòng đắm say
Hướng về Chúa đây