Nếu Anh Đừng Hẹn

Nếu Anh Đừng Hẹn

Lời bài hát Nếu Anh Đừng Hẹn

Đóng góp bởi

Lỡ yêu rồi
Làm sao
Quên được em ơi
Những đêm buồn
Nhìn về... dĩ vãng
Xa xôi ....
Đếm bao kỷ niệm
Là bao nhiêu tình
Mà đành quên sao
Anh giờ đành quên sao
Tình mình hôm nao
Đâu ngỡ rằng chiêm bao
Nhớ thương ôi là bao?
Nhớ lúc ...
Anh giã từ
Chiều phai cuối... trời...
Nhìn hoàng hôn rơi
Nắm tay
Em buồn khẽ nói ....
Mình yêu nhau mãi
Suốt đời nghe em
Chiều kia sẽ vơi
Và màu hoa sẽ phai
Tình ta sẽ không
Nhạt màu như nắng hoa
Mà đẹp như ước... mơ...
Tiếc thay... rằng ...
Thời gian
Không ngủ trên... môi ...
Lỡ xa rồi
Tình trùng
Sẽ trắng như vôi
Đã thương nhau rồi
Thì quên sao đành
Một người đêm thâu
Mong một người nơi nao
Còn gì cho nhau
Hay chỉ là thương đau
Khắc ghi vào lòng.... nhau....?
Mình yêu nhau mãi
Suốt đời nghe em
Chiều kia sẽ vơi
Và màu hoa sẽ phai
Tình ta sẽ không
Nhạt màu như nắng hoa
Mà đẹp như ước... mơ...
Tiếc thay... rằng ...
Thời gian
Không ngủ trên... môi ...
Lỡ xa rồi
Tình trùng
Sẽ trắng như vôi
Đã thương nhau rồi
Thì quên sao đành
Một người đêm thâu
Mong một người nơi nao
Còn gì cho nhau
Hay chỉ là thương đau
Khắc ghi vào lòng.... nhau....?
Một người đêm thâu
Mong một người nơi nao
Còn gì cho nhau
Hay chỉ là thương đau
Khắc ghi....
Vào lòng.... nhau....?