Neo Đậu Bến Quê

Neo Đậu Bến Quê

Lời bài hát Neo Đậu Bến Quê

Đóng góp bởi

Câu đò đưa thầm gọi Tôi ghé về tuổi thơ Người xưa đâu xa vắng Ai đưa tôi qua đò. Ngô mướt dài bãi quê Gió chiều chiều dịu mát Đàn trâu chậm ngoài đê Vẫn đi về lối cũ. [ĐK1:] Xuống đò một mình tôi Với dòng sông tuổi thơ Và một giọng đò đưa Vẫn neo đậu bến xưa. Lang thang đi bốn phương trời Nay về sông quê tắm mát Sông Lam biết khi mô cho cạn Người ơi đục trong nhục vinh hỡi người. Câu đò đưa thầm gọi Tôi ghé về tuổi thơ Vầng trăng non ngơ ngác Theo tôi đi chân trần. Cây đến thì trổ hoa Chuyến đò đầy rời bến Em hát rằng đến duyên Em lấy chồng năm ấy. [ĐK2:] Hát lại giọng đò đưa Như mẹ ru hồn tôi Điệu buồn và điệu thương Sao cháy lòng đến thế. Sông Lam biết khi mô cho cạn Như tình quê hương trong tôi Sông Lam biết khi mô cho cạn Người ơi đục trong câu hát chạnh lòng. Người về neo đậu bến mô Hồn tôi bến quê neo đậu người ơi.