Này Em Có Nhớ

Này Em Có Nhớ

Lời bài hát Này Em Có Nhớ

Đóng góp bởi

Này Em Còn Nhớ
Ca Sĩ : Thanh Lam
Chúa
đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này anh
xin cứ phụ người
Này anh xin cứ phụ tôi
Đời sống
quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây
tiếng người mừng gọi
anh vào.
Đời đã quen với những kiếp xa nhau
Chúa
đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này anh
xin cứu một người
Này anh hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội
quanh đời
Về cùng tôi đứng bên
âu lo này
Chúa
đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này anh
có nhớ cuộc đời
Chúa
đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này anh
xin cứ phụ người
Này anh xin cứ phụ tôi
Đời sống
quanh đây có vạn lời mời
Đời sống quanh đây
tiếng người mừng gọi
anh vào.
Đời đã quen với những kiếp xa nhau
Chúa
đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này anh
xin cứu một người
Này anh hãy đến tìm tôi
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
Vì gió đêm nay hát lời tù tội
quanh đời
Về cùng tôi đứng bên
âu lo này
Chúa
đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
Này anh
có nhớ cuộc đời
Này anh
có nhớ cuộc đời
Này anh
có biết loại người
Này anh
Có nhớ gì tôi