Nặng Tình Hay Nhẹ Lòng

Nặng Tình Hay Nhẹ Lòng

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nặng Tình Hay Nhẹ Lòng

Đóng góp bởi

Ngày mới yêu em
Anh đã ước mơ nhiều lắm
Hạnh phúc sau này
Chỉ là một mình em thôi
Về quá khứ của em
Anh đã xem là chuyện dĩ vãng
Chỉ biết yêu em
Anh sẽ là người cuối cùng
Thời thiếu niên qua
Cũng đã một lần lầm lỡ
Rồi đến hôm nay
Lại được một lần thêm đau
Chọn cách buông tay
Mà sao đến nay vẫn giữ
Một tình yêu kia
Mang cho anh bao trái ngang
Thà rằng người hãy nói hết
Để anh quay lưng bước đi
Thà rằng người đừng níu kéo
Để cho anh thôi hy vọng thêm
Đừng để tình yêu anh cứ
Đứng sau lưng mãi một người
Đừng để tình yêu của anh
Chôn vùi theo nỗi xót xa
Ở đời này ai đâu muốn
Sớt chia tình cảm đâu em
Nặng tình yêu em nên anh
Bỏ qua lòng tự trọng bản thân
Ngậm ngùi làm tình tay ba
Chẳng quan tâm đến miệng đời
Nhẹ lòng này càng lao theo
Một cuộc tình không lối ra
Ngày mới yêu em
Anh đã ước mơ nhiều lắm
Hạnh phúc sau này
Chỉ là một mình em thôi
Về quá khứ của em
Anh đã xem là chuyện dĩ vãng
Chỉ biết yêu em
Anh sẽ là người cuối cùng
Thời thiếu niên qua
Cũng đã một lần lầm lỡ
Rồi đến hôm nay
Lại được một lần thêm đau
Chọn cách buông tay
Mà sao đến nay vẫn giữ
Một tình yêu kia
Mang cho anh bao trái ngang
Thà rằng người hãy nói hết
Để anh quay lưng bước đi
Thà rằng người đừng níu kéo
Để cho anh thôi hy vọng thêm
Đừng để tình yêu anh cứ
Đứng sau lưng mãi một người
Đừng để tình yêu của anh
Chôn vùi theo nỗi xót xa
Ở đời này ai đâu muốn
Sớt chia tình cảm đâu em
Nặng tình yêu em nên anh
Bỏ qua lòng tự trọng bản thân
Ngậm ngùi làm tình tay ba
Chẳng quan tâm đến miệng đời
Nhẹ lòng này càng lao theo
Một cuộc tình không lối ra
Thà rằng người hãy nói hết
Để anh quay lưng bước đi
Thà rằng người đừng níu kéo
Để cho anh thôi hy vọng thêm
Đừng để tình yêu anh cứ
Đứng sau lưng mãi một người
Đừng để tình yêu của anh
Chôn vùi theo nỗi xót xa
Ở đời này ai đâu muốn
Sớt chia tình cảm đâu em
Nặng tình yêu em nên anh
Bỏ qua lòng tự trọng bản thân
Ngậm ngùi làm tình tay ba
Chẳng quan tâm đến miệng đời
Nhẹ lòng này càng lao theo
Một cuộc tình không lối ra
Nhẹ lòng này càng lao theo
Một cuộc tình không lối ra