Nàng Sơn Ca

Nàng Sơn Ca

Lời bài hát Nàng Sơn Ca

Đóng góp bởi

Bập bùng lửa khuya
Trong màn đêm núi rừng
Nhịp trống vang
Chim cõng hội đến ngay
Ngô sắn khoai rượu cần
Ngon vui uống say
Vui lễ hội dựng thi hôm nay
Bước nhịp múa cười
Đùa vui gái trai
Bên ánh lửa rừng thông non cao
Nàng đã mang tên
Loài chim núi rừng
Giọng hát em như
Loài ru suối trong
Em trắng trong như
Giọt sương lung linh nắng mai
Nơi núi rừng
Nàng đẹp tên muôn hoa
Tiếng em hát
Trời ngừng mây chim lắng nghe
Tên của nàng
Là loài chim sơn ca
Chàng ngất ngay say tình
Sơn nữ yêu kiều
Đẹp thiết tha
Môi cười tươi như nở hoa
Hương bốc thơm
Đôi bờ vai buông lơi thiết tha
Trai bản làng
Nhìn sơn ca si mê
Ánh trăng sáng
Nàng đẹp hơn ánh trăng
Nơi núi rừng
Nàng là tiên muôn hoa
Nàng đã mang
Tên loài chim núi rừng
Giọng hát êm
Như loài ru suối trong
Em trắng trong như giọt sương
Lung linh nắng mai
Nơi núi rừng
Nàng đẹp hơn muôn hoa
Tiếng em hát
Trời ngừng mây chim lắng nghe
Tên của nàng
Là loài chim sơn ca
Bước nhịp múa cười
Đùa vui gái trai
Bên ánh lửa rừng thông non cao
Bập bùng lửa khuya
Trong màn đêm núi rừng
Nhịp trống vang
Chim cõng hội đến ngay
Ngô sắn khoai rượu cần
Ngon vui uống say
Vui lễ hội dựng thi hôm nay
Bước nhịp múa cười
Đùa vui gái trai
Bên ánh lửa rừng thông non cao
Nàng đã mang tên
Loài chim núi rừng
Giọng hát em như
Loài ru suối trong
Em trắng trong như
Giọt sương lung linh nắng mai
Nơi núi rừng
Nàng đẹp tên muôn hoa
Tiếng em hát
Trời ngừng mây chim lắng nghe
Tên của nàng
Là loài chim sơn ca
Chàng ngất ngay say tình
Sơn nữ yêu kiều
Đẹp thiết tha
Môi cười tươi như nở hoa
Hương bốc thơm
Đôi bờ vai buông lơi thiết tha
Trai bản làng
Nhìn sơn ca si mê
Ánh trăng sáng
Nàng đẹp hơn ánh trăng
Nơi núi rừng
Nàng là tiên muôn hoa
Nàng đã mang
Tên loài chim núi rừng
Giọng hát êm
Như loài ru suối trong
Em trắng trong như giọt sương
Lung linh nắng mai
Nơi núi rừng
Nàng đẹp hơn muôn hoa
Tiếng em hát
Trời ngừng mây chim lắng nghe
Tên của nàng
Là loài chim sơn ca
Tiếng em hát
Trời ngừng mây chim lắng nghe
Tên của nàng
Là loài chim sơn ca
Tiếng em hát
Trời ngừng mây chim lắng nghe
Tên của nàng
Là loài chim sơn ca