Nắng Nắng Mưa Mưa

Nắng Nắng Mưa Mưa

Lời bài hát Nắng Nắng Mưa Mưa

Đóng góp bởi

Giọt mưa rơi trên vai ướt mái tóc
Nỗi
nhớ vơi đầy
Một mình em trong mưa
kêu tên anh
Anh
có thấu lòng em
Giờ đây anh đang vui
hay cô đơn
Sống
vui không nào
Anh hãy nhớ đến em
chớ nên quên
Em
chỉ có mình anh
Nắng nắng hỡi nắng chớ có tắt đi
Mưa mưa ơi xin mưa cứ rơi nhẹ
Nắng ấm áp lòng anh ở phương nào
Còn mưa rơi
để em nhớ anh
Em yêu anh yêu anh chẳng nghĩ suy
Em cũng cho rằng anh như thế
Em mong cho tình yêu của đôi mình
Sẽ
có nhau trọn đời
Giọt mưa rơi trên vai ướt mái tóc
Nỗi nhớ vơi đầy
Một mình em trong mưa
kêu tên anh
Anh có thấu lòng em
Giờ đây anh đang vui hay cô đơn
Sống
vui không nào
Anh hãy nhớ đến em chớ nên quên
Em chỉ có mình anh
Nắng nắng hỡi nắng chớ có tắt đi
Mưa mưa ơi xin mưa cứ rơi nhẹ
Nắng ấm áp lòng anh ở phương nào
Còn mưa rơi để em nhớ anh
Em yêu anh yêu anh chẳng nghĩ suy
Em cũng cho rằng anh như thế
Em mong cho tình yêu của đôi mình
Sẽ
có nhau trọn đời
Anh hỡi
mỗi sáng thức giấc
em nhớ người
Ôi
trời mưa vẫn cứ tuôn rơi
Em trông mong
đêm qua đi
để mai tỉnh giấc
Để được gặp lại anh
hỡi anh
Nắng nắng hỡi nắng chớ có tắt đi
Mưa mưa ơi xin mưa cứ rơi nhẹ
Nắng ấm áp lòng anh ở phương nào
Còn mưa rơi để em nhớ anh
Em yêu anh yêu anh chẳng nghĩ suy
Em cũng cho rằng anh như thế
Em mong cho tình yêu của đôi mình
Sẽ
có nhau trọn đời
Nắng nắng hỡi nắng chớ có tắt đi
Mưa mưa ơi xin mưa cứ rơi nhẹ
Nắng ấm áp lòng anh ở phương nào
Còn mưa rơi để em nhớ anh
Em yêu anh yêu anh chẳng nghĩ suy
Em cũng cho rằng anh như thế
Em mong cho tình yêu của đôi mình
Sẽ
có nhau trọn đời