Lời bài hát Nặng Lòng

Đóng góp bởi

Nặng Lòng
Phi Bằng ft. Lưu Chí Vỹ
Giờ đây tôi thấy lòng sao nghẹn ngào
Thôi mong làm gì
cho kẻ sa cơ
tình đời tựa như áng mây
Để một ngày nhận lấy chua cay
Nên tôi buồn
đâu còn ai hay
Ngày xưa nhung gấm
người ta ngọt ngào
Hôm nay lụy tàn
em bỏ sang ngang
Chạnh lòng từng đêm nhớ em
Còn buồn nào buồn hơn mất em
Sao em đành
dứt tình chia ly
Tình yêu sao anh rao bán người ta
Sao em xem nhẹ chữ tình
Vì tiền em đổi trắng thay đen
Nhói lòng đau
cho bao lời nói hôm nào
Đâu hay em thích sang giàu
Lòng nặng lòng
khi tình hư không
Giờ em bên đó đẹp đôi cùng người
Riêng tôi giờ này cụng ly để cay
Rượu nồng mà sao chẳng say
Vì tình đời nào có ai hay
Tôi si tình si cả đời tôi
Ngày xưa nhung gấm
người ta ngọt ngào
Hôm nay lụi tàn
em bỏ sang ngang
Chạnh lòng từng đêm nhớ em
Còn buồn nào
buồn hơn mất em
Sao em đành
dứt tình chia ly
Tình yêu sao em rao bán người ta
Sao em xem nhẹ chữ tình
Vì tiền em đổi trắng thành đen
Nhói lòng đau
cho bao lời nói hôm nào
Đâu hay em thích sang giàu
Lòng nặng lòng khi tình hư không
Giờ em bên đó đẹp đôi cùng người
Riêng tôi giờ này cụng ly để cay
Rượu nồng mà sao chẳng say
Vì tình đời nào ai có hay
Tôi si tình si cả đời tôi
Rượu nồng mà sao chẳng say
Vì tình đời nào ai có hay
Tôi si tình si cả đời tôi
Rượu nồng mà sao chẳng say
Vì tình đời nào ai có hay
Tôi si tình si cả đời tôi
Rượu nồng mà sao chẳng say
Vì tình đời nào ai có hay
Tôi si tình si cả đời tôi