Nắng Có Còn Xuân

Nắng Có Còn Xuân

Lời bài hát Nắng Có Còn Xuân

Đóng góp bởi

Mùa Xuân ơi! Ta nghe mùa Xuân hát
Bên kia trời
Ðồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn
Cầm buông lả lơi
Ðâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng
Trong vời vợi
Em biết yêu rồi, em yêu những chiều
Ngồi nghe gió rơi
Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi!
Còn vương mình trên lá
Như bao giọt sương
Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười
Như Xuân chờ đông tình ta còn xa quá
Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ
Ðêm nay từng đàn chim trắng về
Xa em biết ngày Xuân nắng
Có còn vương trên môi em
Mùa Xuân ơi! Ta nghe mùa Xuân hát
Bên kia trời
Ðồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn
Cầm buông lả lơi
Ðâu đây tiếng đàn tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng
Trong vời vợi
Em biết yêu rồi, em yêu những chiều
Ngồi nghe gió rơi
Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi!
Như bao giọt sương
Còn vương mình trên lá
Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười
Như Xuân chờ đông tình ta còn xa quá
Nên anh chờ em chẳng biết đến bao giờ
Ðêm nay từng đàn chim trắng về
Xa em biết ngày Xuân nắng
Có còn vương trên môi em
Ðêm nay từng đàn chim trắng về
Xa em biết ngày Xuân nắng
Có còn vương trên môi em