Nắng Có Còn Xuân (DJ Turbo Remix)

Nắng Có Còn Xuân (DJ Turbo Remix)

Lời bài hát Nắng Có Còn Xuân (DJ Turbo Remix)

Đóng góp bởi

Mùa xuân ơi
Ta nghe mùa xuân hát
Bên kia trời
Đồi núi xanh ngời
Đâu đây tiếng đàn cầm
Buông lả lơi
Đâu đây tiếng lòng tôi
Nghe tỉ tơi
Và em tôi
Lung linh giọt sương trắng
Trong vời vợi
Em biết yêu rồi
Em yêu những chiều ngồi
Nghe gió rơi
Em yêu tiếng đàn tôi
Yêu thế thôi
Như bao giọt sương
Còn vươn mình trên lá
Như bao nụ hoa
Ngát xinh môi em cười
Như xuân chờ đông
Tình ta còn xa quá
Nên anh chờ em
Chẳng biết đến bao giờ
Đêm nay
Từng đàn chim trắng về
Xa em
Biết ngày xuân nắng có còn
Vương trên môi em
Mùa xuân ơi
Ta nghe mùa xuân hát
Bên kia trời
Đồi núi xanh ngời
Đâu đây tiếng đàn cầm
Buông lả lơi
Đâu đây tiếng lòng tôi
Nghe tỉ tơi
Và em tôi
Lung linh giọt sương trắng
Trong vời vợi
Em biết yêu rồi
Em yêu những chiều ngồi
Nghe gió rơi
Em yêu tiếng đàn tôi
Yêu thế thôi
Như bao giọt sương
Còn vươn mình trên lá
Như bao nụ hoa
Ngát xinh môi em cười
Như xuân chờ đông
Tình ta còn xa quá
Nên anh chờ em
Chẳng biết đến bao giờ
Đêm nay
Từng đàn chim trắng về
Xa em
Biết ngày xuân nắng có còn
Vương trên môi em
Như bao giọt sương
Còn vươn mình trên lá
Như bao nụ hoa
Ngát xinh môi em cười
Như xuân chờ đông
Tình ta còn xa quá
Nên anh chờ em
Chẳng biết đến bao giờ
Đêm nay
Từng đàn chim trắng về
Xa em
Biết ngày xuân nắng có còn
Vương trên môi em