Năm Tháng Tươi Đẹp Đó / 最好的那年 (Live)

Năm Tháng Tươi Đẹp Đó / 最好的那年 (Live)