Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nam Mô A Di Đà Phật

Đóng góp bởi

Bài hát : Nam Mô A Di Đà Phật - Trần Duy Hưng Sáng tác : Sỹ Luân Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đâu khi chúng con còn lạc lối. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Từ đây con xin nguyện theo chánh pháp. Để tâm thoát khỏi chốn mê lầm. Trần gian hôm nay, ngày sau an vui. Từ đây phát tâm từ bi. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây quỳ dưới chân Phật tam thế. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây nguồn chánh pháp vô biên. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Nam mô, Nam mô A mi ta... Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Nam mô, Nam mô A mi ta.