長いため息のように (Nagai Tameiki No You Ni)

長いため息のように (Nagai Tameiki No You Ni)