NICOT!NE

NICOT!NE

Lời bài hát NICOT!NE

Đóng góp bởi

Tỉnh giấc giữa đêm mà chẳng thấy em
Bật radio lặng nghe trái tim vỡ
Rũ chiếc quần jeans đầy nicotine
Cạn ly rượu Gin
Lại vùi sâu trong chiếc chăn dày
Tôi từng nghe về câu chuyện em rất vui
Trong ký ức chúng ta cũng đã từng
Tôi lại nghe giai điệu em cất lên
Trong vô thức chính tôi cũng đã gục ngã
Đôi bài tình ca ai đang ngân nga
Từ trong quầy bar, xuyên qua những ô cửa
Tàu vừa giảm dần ga
Trở về những câu chuyện
Ngỡ trong chuyện cổ tích
Hello *** I'm fine
Sương che mắt ai
Tôi từng nghe về câu chuyện em rất vui
Trong ký ức chúng ta cũng đã từng
Tôi lại nghe giai điệu em cất lên
Trong vô thức chính tôi cũng đã gục ngã
Đấy, em từng nói bên cạnh mãi
Thế nhưng mà
Người ra đi vội vã như làn mây
Khung trời ấy đã ướm đen
Vào những khúc ca tươi màu
Tôi từng nghe về câu chuyện em rất vui
Trong ký ức chúng ta cũng đã từng
Tôi lại nghe giai điệu em cất lên
Trong vô thức chính tôi cũng đã gục ngã
Tôi từng nghe về câu chuyện em rất vui
Trong ký ức chúng ta cũng đã từng
Tôi lại nghe giai điệu em cất lên
Trong vô thức chính tôi cũng đã gục ngã