Mỹ Nhân Hoa

Mỹ Nhân Hoa

Lời bài hát Mỹ Nhân Hoa

Đóng góp bởi

Tim ta mọc lên đóa hoa Trong tăm tối đợi hoa nở tươi Sớm chiều thiết tha Mong chờ người hữu tâm Bước vào trong giấc mộng Nữ nhân hoa giữa chốn hồng trần Chỉ ngóng trông một đôi tay ấm áp Giữa thế nhân Ai người tìm kiếm hương hoa thật lòng Nữ nhân như hoa, như mộng Tim ta mọc lên đóa hoa Từng ngày qua nhìn hoa lớn lên Mấy người hiểu ra Trong ta càng ngóng trông Cõi lòng xót xa tận cùng Nữ nhân hoa giữa chốn hồng trần Chỉ ngóng trông một đôi tay ấm áp Giữa thế nhân Ai người tìm kiếm hương hoa thật lòng Nữ nhân như hoa, như mộng Mà trong men say tình hư không Có biết yêu mới biết đau lòng Ngọn gió khẽ đến một lần rồi đi mãi Đời hoa mong manh chờ trông ai Nếu có duyên rồi sẽ quay lại Nữ nhân như hoa, như mộng Tim ta mọc lên đóa hoa Từng ngày qua nhìn hoa lớn lên Mấy người hiểu ra Trong ta càng ngóng trông Cõi lòng xót xa tận cùng Nữ nhân hoa giữa chốn hồng trần Chỉ ngóng trông một đôi tay ấm áp Giữa thế nhân Ai người tìm kiếm hương hoa thật lòng Nữ nhân như hoa, như mộng Mà trong men say tình hư không Có biết yêu mới biết đau lòng Ngọn gió khẽ đến một lần rồi đi mãi Đời hoa mong manh chờ trông ai Nếu có duyên rồi sẽ quay lại Nữ nhân như hoa, như mộng Mà trong men say tình hư không Có biết yêu mới biết đau lòng Ngọn gió khẽ đến một lần rồi đi mãi Đời hoa mong manh chờ trông ai Nếu có duyên rồi sẽ quay lại Nữ nhân như hoa, như mộng Nữ nhân như hoa, như mộng