My Melancholy Baby (Album Version)

My Melancholy Baby (Album Version)