Mười Năm Tình Cũ

Mười Năm Tình Cũ

Lời bài hát Mười Năm Tình Cũ

Đóng góp bởi

Mười năm không gặp
Tưởng tình đã cũ ....
Mây bay bao năm
Tưởng mình đã quên ...
Như mưa bay đi
Một trời thương nhớ...
Em ơi bên kia
Có còn mắt.. buồn...
Mười năm cách biệt
Một lần bỡ ngỡ...
Quên đi quên đi
Mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi
Một vùng ký ức
Vẫn còn trong ta
Cả một trời yêu
Cả một trời yêu
Bao giờ trở lại
Ôi ta xa nhau
Tưởng chừng như đã
Ôi ta yêu nhau
Để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly
Tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi
Giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm
Mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm
Ngày dài qua mãi
Trông anh hôm nay
Thấy tình còn đây
Mười năm cách biệt
Tình đành quên lãng
Như mây như mưa
Bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi
Một dòng thư cũ
Mãi còn trong ta
Một đời cuồng điên
Cả một trời yêu
Bao giờ trở lại
Ôi ta xa nhau
Tưởng chừng như đã
Ôi ta yêu nhau
Để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly
Tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi
Giã từ kỷ niệm
Cho qua bao năm
Mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm
Ngày dài qua mãi
Trông anh hôm nay
Thấy tình còn đây
Mười năm cách biệt
Hình như em đã
Quên câu yêu thương
Ta trao cho nhau
Em ơi bên kia
Còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay
Thấy mưa trở về
Như anh hôm nay
Thấy lòng tiếc nhớ
Mười không gặp...
Mười... năm... nhớ... thương...