Mười Năm Đợi Chờ

Mười Năm Đợi Chờ

Lời bài hát Mười Năm Đợi Chờ

Đóng góp bởi

Mười năm rồi anh xa em
Như chim xanh quên tổ tội tình
Mười năm rồi em bơ vơ
Ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ
Một người đi quên nẻo về
Người tình ơi sao vẫn chờ
Sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh
Cho buồn tuổi xanh
Mười năm rồi anh loanh quanh
Vui say trong câu hát nụ cười
Tình yêu đầu anh buông trôi
Đi theo lời thề non hẹn biển
Giờ còn đâu bao lời thề
Đã thành mây bay không về
Nay trong đời chỉ còn em thôi
Hỡi người tình ơi
Hôm nay anh về
Chiều nghiêng bóng xế
Đường quanh co
Dù quanh co cũng có lối về
Lối đi về ngập đầy hương hoa
Người tình ta đó
Mười năm qua như một giấc mơ
Hạnh phúc quanh đây
Nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm hình bóng vu vơ
Chân lạc loài chân bước ngu ngơ
Tình yêu nào đưa chân anh
Thôi lanh quanh quay trở về nhà
Tình yêu đầu em cho anh
Chưa một lần thề non hẹn biển
Mà tình yêu sao vẫn đầy
Lòng thủy chung em vẫn chờ
Anh bây giờ chỉ còn em thôi
Hỡi người tình ơi
Mười năm rồi anh xa em
Như chim xanh quên tổ tội tình
Mười năm rồi em bơ vơ
Ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ
Một người đi quên nẻo về
Người tình ơi sao vẫn chờ
Sao vẫn đợi vẫn chờ tin anh
Cho buồn tuổi xanh
Mười năm rồi anh loanh quanh
Vui say trong câu hát nụ cười
Tình yêu đầu anh buông trôi
Đi theo lời thề non hẹn biển
Giờ còn đâu bao lời thề
Đã thành mây bay không về
Nay trong đời chỉ còn em thôi
Hỡi người tình ơi
Hôm nay anh về
Chiều nghiêng bóng xế
Đường quanh co
Dù quanh co cũng có lối về
Lối đi về ngập đầy hương hoa
Người tình ta đó
Mười năm qua như một giấc mơ
Hạnh phúc quanh đây
Nhưng anh nào ngờ
Mãi đi tìm hình bóng vu vơ
Chân lạc loài chân bước ngu ngơ
Tình yêu nào đưa chân anh
Thôi lanh quanh quay trở về nhà
Tình yêu đầu em cho anh
Chưa một lần thề non hẹn biển
Mà tình yêu sao vẫn đầy
Lòng thủy chung em vẫn chờ
Anh bây giờ chỉ còn em thôi
Hỡi người tình ơi
Anh bây giờ chỉ còn em thôi
Hỡi người tình ơi
Anh bây giờ chỉ còn em thôi
Hỡi người tình ơi
Anh bây giờ chỉ còn em thôi
Hỡi người tình ơi