Mười Lạy Mẹ Cha

Mười Lạy Mẹ Cha

Lời bài hát Mười Lạy Mẹ Cha

Đóng góp bởi

Một lạy ơn mẹ sanh ra
Cho con tất cả
Cho con tất cả
Tấm thân hình hài
Hai lạy một lòng kính cha
Ơn sâu nghĩa cả
Mà cha đâu nói một lời
Lạy thứ ba nhớ giọt đèn khuya
Chỗ ướt cha nằm mẹ hát ru con
Bốn con lạy ngày thơ bé dại
Ơn cha ơn mẹ thành người
Lạy mẹ lạy cha
Năm con xin cúi đầu
Sông sâu có nguồn
Xin đừng chớ quên
Lạy mẹ lạy cha
Cho con xin cúi đầu
Sáu con xin lạy những ngày đông dài
Manh áo mỏng vất vả ngược xuôi
Lạy mẹ lạy cha biển lớn bao la
Bảy con xin lạy thân gầy
Mái tóc pha sương
Tám con lạy vai cha gánh nặng
Đôi dép mẹ đi lạc bàn chân
Rồi khi sao lặn trăng tà
Lạy thứ chín sao mà ruột đau
Mười con lạy
Bao giờ tát cạn biển đông
Cũng không thấu hết tấm lòng mẹ cha
Lạy mẹ lạy cha
Năm con xin cúi đầu
Sông sâu có nguồn
Xin đừng chớ quên
Lạy mẹ lạy cha
Cho con xin cúi đầu
Sáu con xin lạy những ngày đông dài
Manh áo mỏng vất vả ngược xuôi
Lạy mẹ lạy cha biển lớn bao la
Bảy con xin lạy thân gầy
Mái tóc pha sương
Tám con lạy vai cha gánh nặng
Đôi dép mẹ đi lạc bàn chân
Rồi khi sao lặn trăng tà
Lạy thứ chín sao mà ruột đau
Mười con lạy
Bao giờ tát cạn biển đông
Cũng không thấu hết tấm lòng mẹ cha
Mười con lạy
Bao giờ tát cạn biển đông
Cũng không thấu hết tấm lòng mẹ cha