Mừng Chúa Ra Đời

Mừng Chúa Ra Đời

Lời bài hát Mừng Chúa Ra Đời

Đóng góp bởi

Thành phố Jerusalem
Trong một đêm lạnh giá giăng đầy
Nhìn ánh sao trời
Bỗng một vì sao rơi ngời sáng
Mẹ Maria nơi hang đá Bê Lem
Vinh danh Chúa sinh ra đời
Thiên thần chắp cánh vây quanh
Mùa Giáng Sinh năm nay
Tôi lại vui mừng Chúa ra đời
Mừng Chúa ra đời
Có muôn màu hoa đăng ngập lối
Một niềm tin Chúa ở ngôi cao
Chúa luôn ban phép cho người
Muôn đời mãi mãi thương nhau
Chúa ơi Chúa ơi
Mùa đông nghe gió lạnh về
Con đang trấn miền biên giới xa xôi
Đêm nay đêm nay Chúa sinh ra đời
Con nhìn từng hỏa châu rơi
Từng vì sao rơi
Con nguyện cầu hai tiếng Chúa ơi
Lạy Chúa ban ơn
Cho Việt Nam bền vững muôn đời
Hạnh phúc lâu dài
Xây đắp nền tương lai đổi mới
Và từ đây trên khắp quê hương
Vang tiếng ca non nước thanh bình
Quên những ngày
Chinh chiến điêu linh
Chúa ơi Chúa ơi
Mùa đông nghe gió lạnh về
Con đang trấn miền biên giới xa xôi
Đêm nay đêm nay Chúa sinh ra đời
Con nhìn từng hỏa châu rơi
Từng vì sao rơi
Con nguyện cầu hai tiếng Chúa ơi
Lạy Chúa ban ơn
Cho Việt Nam bền vững muôn đời
Hạnh phúc lâu dài
Xây đắp nền tương lai đổi mới
Và từ đây trên khắp quê hương
Vang tiếng ca non nước thanh bình
Quên những ngày
Chinh chiến điêu linh
Và từ đây trên khắp quê hương
Vang tiếng ca non nước thanh bình
Quên những ngày
Chinh chiến điêu linh