Mục Kiền Liên

Mục Kiền Liên

Lời bài hát Mục Kiền Liên

Đóng góp bởi

Ôi mùa thu
Mùa thu báo hiếu đón Vu Lan về
Gương Mục Kiền Liên xuất gia tu hành
Đạo thành công, mẫu thân lo tìm
Những thần thông
Về nơi âm cảnh qua chốn ngục môn
Giọt lệ trào dâng khi thấy mẹ đau
Trên muôn ngàn chông nhọn ngồi than
Mẹ hiền ơi, lời than thấm thía
Tiếng kêu đau lòng
Con vội dâng cơm, hóa ra than hồng
Ngậm ngùi thương xót xa quay về
Nghẹn ngào than
Thành tâm kính lễ lên đấng từ tôn
Thầy dạy lạnh thay thỉnh
Khắp muôn phương
Lo cúng dường tăng nguyện cầu kinh
Diệu huyền thay
Mười phương tăng chúng
Phước ân cao vời
Thánh lễ siêu thăng đến nơi cung trời
Bao gồm linh, thoát nơi đọa đày
Vạn lời kinh, truyền lưu muôn thuở
Gương hiếu Mục Kiền Liên
Phật dạy làm con luôn nhớ công lao
Ơn sinh thành biển rộng trời cao
Ôi mùa thu
Làm con nên nhớ báo ân sinh thành
Nguyện cầu mẹ cha sống vui an lành
Đạo từ bi phát tâm tu hành
Ôi tình thương
Tình thương sâu thẳm
Muôn kiếp ngời ca
Tình mẹ là trăng trong sáng bao la
Vu Lan về dâng trọn lời ca
Tình mẹ là trăng trong sáng bao la
Vu Lan về dâng trọn lời ca