Mùa Xuân Xôn Xao

Mùa Xuân Xôn Xao

Lời bài hát Mùa Xuân Xôn Xao

Đóng góp bởi

Ngày vào xuân chưa anh
Sao chim én bay đầy trời
Ngày vào xuân xôn xao
Hoa mai nở vàng nơi nơi
Ngày vào xuân xôn xao
ôi đất trời thay màu áo mới
Trên lối quê mở hội hoa vàng
Hội đình làng chiêng trống rền vang
Ngày vào xuân thênh thang
Xôn xao gửi nhau lời chào
Chào mùa xuân năm nay
Vui hơn những mùa xuân qua
Chào mừng em năm nay
Sẽ có người cau trầu hỏi cưới
đâu có ai ngõ lời yêu mình
Mà em bảo lễ cưới lễ sinh
Em ơi đừng lo
Dù anh chưa nói một lời
Anh đã yêu rồi, yêu em
Yêu em, yêu em, yêu nhất đời
Em ơi, lòng anh đâu giấu diếm gì
Thương em từ lâu lắm rồi
Anh không, anh không ngõ lời
Em đâu dám hé môi
Này người em yêu ơi
Năm nay cưới nhau được rồi
để cùng nhau rong chơi
Vui xuân vui tình đôi ta
Để mùa xuân sang năm
Hai đứa mình có thắng cu tí
Anh với em sẽ về bên nội
Về bên ngoại đón tết xuân sang
Ngày vào xuân chưa anh
Sao chim én bay đầy trời
Ngày vào xuân xôn xao
Hoa mai nở vàng nơi nơi
Ngày vào xuân xôn xao
ôi đất trời thay màu áo mới
Trên lối quê mở hội hoa vàng
Hội đình làng chiêng trống rền vang
Ngày vào xuân thênh thang
Xôn xao gửi nhau lời chào
Chào mùa xuân năm nay
Vui hơn những mùa xuân qua
Chào mừng em năm nay
Sẽ có người cau trầu hỏi cưới
đâu có ai ngõ lời yêu mình
Mà em bảo lễ cưới lễ sinh
Em ơi đừng lo
Dù anh chưa nói một lời
Anh đã yêu rồi, yêu em
Yêu em, yêu em, yêu nhất đời
Em ơi, lòng anh đâu giấu diếm gì
Thương em từ lâu lắm rồi
Anh không, anh không ngõ lời
Em đâu dám hé môi
Này người em yêu ơi
Năm nay cưới nhau được rồi
để cùng nhau rong chơi
Vui xuân vui tình đôi ta
Để mùa xuân sang năm
Hai đứa mình có thắng cu tí
Anh với em sẽ về bên nội
Về bên ngoại đón tết xuân sang
Để mùa xuân sang năm
Hai đứa mình có thắng cu tí
Anh với em sẽ về bên nội
Về bên ngoại đón tết xuân sang