Mùa Xuân Vui Cưới

Mùa Xuân Vui Cưới

Lời bài hát Mùa Xuân Vui Cưới

Đóng góp bởi

Ô vui quá sá
Là vui
Nhà trai bên gái
Ai nấy
Cũng cười thật... tươi
Ngày xuân
Hoa lá
Khoe màu tươi
Muôn sắc huy hoàng
Tô thắm
Cho ngày vui
Mừng tân hôn
Chúc chú rể mới
Tôi chúc
Cô dâu hiền
Nên mối duyên
Trầu cau
Cô dâu duyên dáng
Xinh thật là xinh
Bên chú rể hiền
Xứng lứa
Lại vừa đôi
Quan viên
Hai họ chúc mừng
Cho đôi vợ chồng
Nên mối duyên
Trầu cau
Ô vui quá sá
Bà con ơi
Nhà trai là
Hăng hái
Chứ bên gái
Kém gì đâu
Ngày xuân
Ta hát
Câu bền lâu
Ta hát khúc
Sum vầy
Cho ngất ngây
Trời mây
Bà Hai
Đang nói
Với thầy Tám
Tôi tính cuối năm này
Cưới luôn
Cho thằng Sáu
Anh tính cho rồi
Tôi với anh
Đây mần sui đó nha
Ông sui
Cũng đang nói với bà sui
Dâu với rể hiền
Nó xứng quá
Chị sui ơi
Chứ ngày hôm nay
Chuyện tụi nhỏ
Nó xong rồi
Nếu dậy thì chúng mình
Tính luôn chuyện chị với tôi
Đó nghen
Trăm năm
Duyên tình vững bền
Thương nhau
Để trọn đời
Chung sức
Xây ngày mai
Tương lai
Chung một hướng đời
Cho nhau niềm vui
Một tin yêu sáng ngời
Cho nhau
Môi mặn hương nồng
Cho nhau nụ hồng
Còn trinh nguyên
Phơi phới
Sang năm
Cho đời một tin mừng
Con cưng đầu lòng
Một cu tí thật là
Ok
Ô vui quá sá
Là vui
Nhà trai bên gái
Ai nấy
Cũng cười thật... tươi
Ngày xuân
Hoa lá
Khoe màu tươi
Muôn sắc huy hoàng
Tô thắm
Cho ngày vui
Mừng tân hôn
Chúc chú rể mới
Tôi chúc
Cô dâu hiền
Nên mối duyên
Trầu cau
Cô dâu duyên dáng
Xinh thật là xinh
Bên chú rể hiền
Xứng lứa
Lại vừa đôi
Quan viên
Hai họ chúc mừng
Cho đôi vợ chồng
Nên mối duyên
Trầu cau
Ô vui quá sá
Bà con ơi
Nhà trai là
Hăng hái
Chứ bên gái
Kém gì đâu
Ngày xuân
Ta hát
Câu bền lâu
Ta hát khúc
Sum vầy
Cho ngất ngây
Trời mây
Bà Hai
Đang nói
Với thầy Tám
Tôi tính cuối năm này
Tôi cưới luôn
Cho thằng Sáu
Anh tính cho rồi
Tôi với anh
Đây mần sui đó nha
Ông sui
Cũng đang nói với bà sui
Dâu với rể hiền
Nó xứng quá
Chị sui ơi
Chứ ngày hôm nay
Chuyện tụi nhỏ
Nó xong rồi
Nếu dậy thì chúng mình
Tính luôn chuyện chị với tôi
Đó nghen
Trăm năm
Duyên tình vững bền
Thương nhau
Để trọn đời
Chung sức
Xây ngày mai
Tương lai
Chung một hướng đời
Cho nhau niềm vui
Một tin yêu sáng ngời
Cho nhau
Môi mặn hương nồng
Cho nhau nụ hồng
Còn trinh nguyên
Phơi phới
Sang năm
Cho đời một tin mừng
Con cưng đầu lòng
Một cu tí thật là
Ok
Ô vui quá sá
Trời ơi
Ô vui quá sá
Chị ơi
Ô vui quá sá
Anh ơi
Ô vui quá sá
Bà ơi
Ô vui... quá sá.......
Bà.... con ơi.....