Mùa Xuân Đó Có Em

Mùa Xuân Đó Có Em

Lời bài hát Mùa Xuân Đó Có Em

Đóng góp bởi

Nếu..chiều nay...
Lỡ hẹn không về
Thì xuân năm nay
Xuân sẽ buồn
Sẽ buồn hơn
Mấy cội.... mai già
Và mùa xuân
Quên mặc áo mới
Hẹn hò xa xưa
Còn nguyên tất cả.....
Dành cho em
Tình yêu rất lạ
Dù sao
Anh cũng về
Mộng xuân đã chín đỏ
Bàn tay
Nâng niu hoa cúc
Bàn tay yêu
Thấm giọt lệ đầy
Em.. có nghe
Trời vào xuân chưa
Bên sông
Từng giọt nắng vàng
Chợt lưa thưa ....
Và mùa xuân đó...
Có em
Thì xuân rất đẹp
Anh không biết
Xuân về lúc nào
Lời tình đong đưa theo gió
Mình thương nhau
Mấy tuổi xuân rồi.
Nếu..chiều nay...
Lỡ hẹn không về
Thì xuân năm nay
Xuân sẽ buồn
Sẽ buồn hơn
Mấy cội.... mai già
Và mùa xuân
Quên mặc áo mới
Hẹn hò xa xưa
Còn nguyên tất cả.....
Dành cho em
Tình yêu rất lạ
Dù sao
Anh cũng về
Mộng xuân đã chín đỏ
Bàn tay
Nâng niu hoa cúc
Bàn tay yêu
Thấm giọt lệ đầy
Em.. có nghe
Trời vào xuân chưa
Bên sông
Từng giọt nắng vàng
Chợt lưa thưa
Và mùa xuân đó...
Có em
Thì xuân rất đẹp
Anh không biết
Xuân về lúc nào
Lời tình đong đưa theo gió
Mình yêu nhau
Mấy tuổi xuân rồi.
Lời tình đong đưa theo gió
Mình yêu nhau
Mấy độ xuân rồi.
Lời tình đong đưa theo gió
Mình yêu nhau
Mấy tuổi xuân rồi.