Mùa Xuân Đầu Tiên

Mùa Xuân Đầu Tiên

Lời bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên

Đóng góp bởi

Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông
Gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh
Giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây
Như đang long lanh
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao
Trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên
Một cuộc đời êm ấm
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông
Gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi
Hôm nay mênh mông
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh
Giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây
Như đang long lanh
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao
Trong xuân vui đầu tiên
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên
Một cuộc đời êm ấm
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người
Giờ dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy
đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông
Gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi
Hôm nay mênh mông
Với khói bay trên sông
Gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng thôi
Hôm nay mênh mông