Mùa Xuân Cưới Em

Mùa Xuân Cưới Em

Lời bài hát Mùa Xuân Cưới Em

Đóng góp bởiMùa xuân này
Anh sẽ cưới em
Bỏ.. thời gian
Cách xa đợi chờ
Ðường.. sang nhà
Vang tiếng pháo vui
Theo.. kiệu hoa
Có đôi phụ rể
Còn trông đợi
Bạn bè dăm tên
Bạn ngoài xa
Đã xa thật rồi.
Đâu.. còn...!
Mùa xuân này
Anh sẽ cưới em
Lũ bạn xa
Chắc không kịp mời
Đường chim trời
Đây đó bốn phương
Đưa đầu non
Giữa đêm vượt suối
Nhờ.. mây trời
Rồi mình đưa tin
Rằng mùa xuân
Đã nên vợ chồng
Đôi mình !
Mùa... thu còn đó
Mùa đông thì chưa sang

Tình dâng ngút ngàn.
Em lo gì... thời gian !
Mùa thu.. sẽ đến
Mùa đông rồi qua mau
Ngày vui đến gần
Như nhắc trời vào xuân
Mùa xuân này
Ta sẽ có nhau
Trong.. ngày vui
Áo em màu hồng
Màu.. hy vọng
Tô thắm áo anh
Màu tình yêu
Ngát trên đồng lúa
Màu huy hoàng
Dịu dàng quê hương
Vào đầu xuân
Chứa chan chuyện tình
Đôi mình
Mùa... thu còn đó
Mùa đông thì chưa sang

Tình dâng ngút ngàn.
Em lo gì... thời gian !
Mùa thu.. sẽ đến
Mùa đông rồi qua mau
Ngày vui đến gần
Như nhắc trời vào xuân
Mùa xuân này
Ta sẽ có nhau
Trong.. ngày vui
Áo em màu hồng
Màu.. hy vọng
Tô thắm áo anh
Màu tình yêu
Ngát trên đồng lúa
Màu huy hoàng
Dịu dàng quê hương
Vào đầu xuân
Chứa chan chuyện tình
Đôi mình
Màu huy hoàng
Dịu dàng quê hương
Vào đầu xuân
Chứa chan chuyện tình
Đôi mình
Màu huy hoàng
Dịu dàng quê hương