Lời bài hát Mưa Thu

Đóng góp bởi

Em ơi mưa rơi mưa rơi
Từng giọt buồn rơi mãi
Ngàn lá úa trong tranh lơ ngơ
Nằm nghe mưa thở than
Nhìn gió cuốn mây bay
Xa về nơi cuối trời
Để xoá giấc mơ yêu
Chỉ còn mưa thét gào những đớn đau
Em ơi mưa rơi mưa rơi
Để lòng còn vương vấn
Giọt nước mát trong xanh chơ vơ
Như giọt lệ hoen mi
Chiều ấy dưới cơn mưa
Ta vừa trao giấc nồng
Rụng vỡ giấc mơ ngoan
Trong chiều mưa tiễn đưa
Tình đầu
Một chiều nào em đến
Cho tình anh đắm say
Cùng hẹn hò ra phố
Anh hẹn em cuối đường
Dù nắng mưa, dù cách xa
Chẳng ngại đón đưa
Dòng nhạc tình anh viết
Cho chiều mưa tiễn đưa
Là giọt buồn em khóc
Cho mộng mơ tháng ngày
Giờ xót xa, giờ đớn đau
Tàn theo gió thu
Em ơi mưa rơi mưa rơi
Từng giọt buồn rơi mãi
Ngàn lá úa trong tranh lơ ngơ
Nằm nghe mưa thở than
Nhìn gió cuốn mây bay
Xa về nơi cuối trời
Để xoá giấc mơ yêu
Chỉ còn mưa thét gào những đớn đau
Em ơi mưa rơi mưa rơi
Để lòng còn vương vấn
Giọt nước mát trong xanh chơ vơ
Như giọt lệ hoen mi
Chiều ấy dưới cơn mưa
Ta vừa trao giấc nồng
Rụng vỡ giấc mơ ngoan
Trong chiều mưa tiễn đưa
Tình đầu
Một chiều nào em đến
Cho tình anh đắm say
Cùng hẹn hò ra phố
Anh hẹn em cuối đường
Dù nắng mưa, dù cách xa
Chẳng ngại đón đưa
Dòng nhạc tình anh viết
Cho chiều mưa tiễn đưa
Là giọt buồn em khóc
Cho mộng mơ tháng ngày
Giờ xót xa, giờ đớn đau
Tàn theo gió thu
Một chiều nào em đến
Cho tình anh đắm say
Cùng hẹn hò ra phố
Anh hẹn em cuối đường
Dù nắng mưa, dù cách xa
Chẳng ngại đón đưa
Dòng nhạc tình anh viết
Cho chiều mưa tiễn đưa
Là giọt buồn em khóc
Cho mộng mơ tháng ngày
Giờ xót xa, giờ đớn đau
Tàn theo gió thu
Một chiều nào em đến
Cho tình anh đắm say
Cùng hẹn hò ra phố
Anh hẹn em cuối đường
Dù nắng mưa, dù cách xa
Chẳng ngại đón đưa
Dòng nhạc tình anh viết
Cho chiều mưa tiễn đưa
Là giọt buồn em khóc
Cho mộng mơ tháng ngày
Giờ xót xa, giờ đớn đau
Tàn theo gió thu