Mùa Thu Giấu Em (Live)

Mùa Thu Giấu Em (Live)

Lời bài hát Mùa Thu Giấu Em (Live)

Đóng góp bởi

Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Để cuối con đường
Anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm
Rồi tình yêu
Lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Để cuối con đường
Anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm
Rồi tình yêu
Lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu
Rồi tình yêu
Lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế
Để cuối con đường
Anh kịp nhận ra em